Skip to main content
Til toppen

Slik jobber vi

Ultimate Nordic er en ledende distributør av kjente merkevarer i Norge og Sverige. Vårt hovedkontor ligger i Oslo, men vi har salgskontorer både i Horten og Solna i Sverige. Som et datterselskap under Dalema Gruppen er vi også en del av et større internasjonalt handelsselskap med mange virksomheter flere steder i verden.

I Ultimate Nordic jobber vi både direkte mot produsenter og gjennom forskjellige internasjonale varemerker som selv har ansvar for sin egen produksjon. Der hvor Ultimate selv produserer varer i Asia så har vi gjennom vårt søsterselskap Opal East Trading Ltd., fire produksjonskontorer som følger opp produksjonen på vegne av selskapet. Produksjonskontorene har direkte kontakt mot de ulike produsentene og jobber tett sammen med våre innkjøpere for å følge opp produksjon, logistikk, kvalitetskrav og produksjonsforhold hos produsentene.

I flere av de markedene vi opererer er det dessverre risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter. Vi, i Ultimate Nordic, har derfor ett stort ansvar for å sørge for at vår produksjon foregår på en ordentlig måte, både av hensyn til mennesker, samfunn og miljø. I arbeidet med å opptre ansvarlig har vi derfor utarbeidet egne retningslinjer som alle våre ansatte skal kjenne til å jobbe etter.

For å tydeliggjøre våre holdninger overfor leverandører har vi også etiske retningslinjer som alle våre samarbeidspartnere må signere og følge. Ultimate Nordic følger konsernets retningslinjer for etisk handel som også utgjør en del av våre innkjøpsavtaler med leverandørene. Disse retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivning på produksjonssted skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

Lenker
Language
Min side